A cikk a honlapuk tartalmi és képi megújulása előtt készült.


Cikkek

Magyar Konyha

2013. december 15.

Az ökológiai gazdálkodás a talajok és az élővilág épségének, valamint az emberek egészségének megőrzését célzó termelési rendszer. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ennek magyarországi továbbfejlődését és versenyképességét elősegítő szervezet.

Az ökológiai gazdálkodás a világ legdinamikusabban fejlődő mezőgazdasági rendszere. Az Európai Unióban az elmúlt 25 évben az ökológiai művelés alatt álló területek nagysága 125 ezer hektárról 9,3 millió hektárra nőtt, a termelő gazdaságok száma pedig 8 ezerről 260 ezerre. Hazánkban az ökológiai ellenőrzési rendszer keretében több mint 1500 vállalkozás 130 ezer hektárnyi területen, évente közel 30 milliárd forint értékű élelmiszert állít elő.

A globális környezeti, társadalmi és gazdasági kihívások hatására az ökológiai alapú mezőgazdaság és élelmiszeripar kutatása és fejlesztése a tudományos világ kiemelkedő jelentőségű területévé vált. Magyarország számára az ökológiai gazdálkodás a hazai mező- és élelmiszergazdaság megújulásának és hosszú távú fenntarthatóságának egyik legnagyobb lehetősége. Ahhoz, hogy az ökológiai gazdálkodás új lendületet kapjon, kulcsfontosságú annak megalapozása tudományos kutatással és stratégiai piacfejlesztéssel.

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) Közhasznú Nonprofit Kft. olyan kutatási-innovációs feladatokon dolgozik, amelyek a gyakorlatban is alkalmazható eredmények révén biztosítják az ökológiai gazdálkodás és élelmiszeripar magyarországi továbbfejlődését és hosszú távú versenyképességét.

Célok

 • Az ökológiai gazdálkodás hazai kutatás-fejlesztésének fellendítése.
 • Az ökológiai gazdálkodás hitelességének és versenyképességének növelése.
 • A magyarországi ökológiai piac szélesítése.
 • Az ökológiai gazdálkodók számának növelése.
 • Az ökológiai módon művelt területek nagyságának növelése.
 • Az ökológiai gazdálkodásban rejlő vidékfejlesztési potenciál kihasználása.
 • Az ökológiai gazdálkodásban rejlő táj- és természetvédelmi lehetőségek érvényesítése.
 • Az ökológiai gazdálkodás kedvező egészségügyi hatásainak érvényesítése.
 • Fogyasztóvédelem, ismeretterjesztés, hiteles (termék-) tájékoztatás.
 • Az ökológiai gazdálkodók érdekérvényesítési képességének erősítése.
 • Az ökológiai gazdálkodók kapcsolatrendszerének, tudásbázisának fejlesztése.

on-farm

Az ÖMKi 2012-ben kezdte meg on-farm kutatási programját. Az on-farm kutatási hálózat nem más, mint a hazai ökológiai gazdaságokban megvalósuló üzemi kísérletek rendszere. Életszerű helyzetekben kivitelezett, egyszerű kísérletek beállítását jelenti működő gazdaságokban, illeszkedve a gazdálkodók által meghatározott termelési célokhoz. A kísérletek témáját a résztvevő gazdaságokkal közösen alakítjuk ki. A megvalósítás során nincsenek – nem is lehetnek – szigorúan kontrollált, egy változóra szűkített körülmények, hanem a mindennapi élet változatos gyakorlatában teszteljük, hogy adott fajta, készítmény vagy éppen magkeverék miképp teljesít. A hálózatban résztvevő gazdák így közvetlenül a saját termőterületükről és termesztéstechnológiájukról kapnak visszajelzést. Ugyanakkor, mivel egy-egy témában több, egymástól igen eltérő adottságú gazdaságban állítunk be kísérletet, az eredmények átfogóbb képet adnak a hazai ökológiai termesztési gyakorlatról és az egyes esetekben alkalmazható megoldásokról.

Az on-farm kutatás lelke az együttműködés: A kísérletek kiválasztása, megvalósítása, kiértékelése és az eredmények megvitatása szoros kapcsolatot teremt a sokszor évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkező gazdálkodók és a programban részt vevő szakértők, kutatók és nemesítők között. Az évközi találkozók, terepi rendezvények, kóstolók vagy eredményértékelő műhelyek a gazdatársadalom körében is lehetőséget adnak a közösség-alkotásra. A szereplők között kialakuló párbeszéddel a szakmai információk hozzáférhetőbbé válnak, a kölcsönösen megosztott tapasztalatok és hozzáértés sokszorozódik és minden fél olyan elemeket sajátíthat el, amelyekre a rendszer többi tagja segítsége nélkül nem, vagy kevésbé lenne képes.

Hazánkban az üzemi kísérletek, a gyakorlatban történő vizsgálódás nagy múltra tekint vissza, és a biogazdálkodás területén is jelentős tapasztalattal rendelkező tangazdaságok működnek. Az ökológiai gazdálkodásban on-farm jellegű kísérletezésre azonban mindeddig nem volt példa. Nyugat-Európában és Észak-Amerikában jelentős szerepük van az on-farm típusú rendszereknek a gazdálkodók információval való ellátásában, innovatív jó gyakorlatok kifejlesztésében és terjesztésében. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma fenntartható mezőgazdasági kutatásért és oktatásért felelős programjában (SARE) már az 1970-es évek óta működnek on-farm hálózati kísérletek. Európában szintén régóta elterjedt ez a kutatási módszer és alapvető fejlesztési eszközévé vált olyan biokutatási intézeteknek, mint a holland Louis Bolk Intézet, az angol Elm Farm kutatóközpont vagy a norvég NORSOK Intézet. Partnerintézetünk, a svájci székhelyű FiBL (Forschunginstitut für biologischen Landbau) immár 40 éves fennállása folyamán számos on-farm kísérlettel és praktikus kiadványok közreadásával erősítette a kapcsolatot a kutatás és a gyakorlat között. A szisztéma olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy működési elvét Németországban és Ausztriában is átvették. Ausztriában Bionet néven működik on-farm vizsgálati rendszer a FiBL Austria, az Osztrák Agrárkamara, a BIO AUSTRIA ökogazda szövetség, agráregyetemek és természetesen a gazdálkodók részvételével.

A külföldi pozitív példákat követve 2012-ben ökológiai zöldség-, gyümölcs- és szántóföldi termesztés témakörében az alábbi on-farm kísérleteket indítottuk el:
-    Hat rezisztens, keszthelyi nemesítésű burgonyafajta termesztéstechnológiai, minőségi és mennyiségi eredményeinek vizsgálata 12 ökogazdaságban;
-    Közép-magyarországi paradicsom tájfajták tulajdonságainak vizsgálata sztenderdizált kísérletben és on-farm körülmények között;
-    A cseresznyelégy elleni biológiai védekezés lehetőségei entomopatogén gombát tartalmazó készítménnyel 3 ökológiai cseresznyésben;
-    Növénykondicionáló készítmények beltartalomra gyakorolt hatásának vizsgálata ökológiai gabonatermesztésben;
-    Talajkondicionáló készítmények terméshozamra gyakorolt hatásai ökológiai kukoricatermesztésben;
-    Őshonos gyepmag keverékeket tesztelése fajgazdag szőlősorköz-takarónövényzet kialakításához.

Megállapíthatjuk, hogy az ökológiai on-farm kutatás első éve jó eredménnyel zárult: a kezdeményezésre sok biogazda mutatkozott nyitottnak, összesen 36 helyszínen valósult meg valamely témában on-farm kutatás és további 16 helyszínen jelenleg is folyamatban vannak ősszel indult kísérletek. A hat elindított témában nemcsak a gazdák önkéntességére és lelkesedésére számíthattunk, de több elismert szakértővel is együttműködésbe léptünk és termékeik felajánlásával a tesztelt készítmények és fajták előállítói és forgalmazói is bekapcsolódtak a munkába. Két témában előadásaikkal, szakmai tanácsaikkal a svájci FiBL kutatói is támogatták a program sikeres megvalósítását.

A burgonya és paradicsom fajtavizsgálat során közös terepnapokon vehettek részt a gazdák, és elindult a közönségtájékoztatás, a fogyasztók bevonása is. A szőlősorköz-takarónövényzet kísérlet olyannyira közérdekűnek bizonyult, hogy több termesztési régióból, ökológiai és konvencionális gazdálkodást folytató szőlészetek egyaránt jelezték csatlakozási szándékukat, és az ökológiai szőlőtermesztésről szóló, szaktanácsadók számára akkreditált rendezvényünk több borvidékre is meghívást kapott. Az együttműködésekről, rendezvényekről, évközi kutatási eredményekről számos közlemény és hír jelent meg nyomtatásban és az elektronikus sajtóban.

Örömmel állapítottuk meg, hogy a hazai ökológiai mezőgazdálkodás szereplői nyitottsággal, érdeklődéssel fordultak az on-farm kutatás felé, és igényt tartanak a munkánkra. Éppen ezért 2013-ban folytatjuk a megkezdett kísérleteket, egyúttal új kutatási témákat is indítunk. Az első év eredményeinek itt közreadott összesítésével reméljük, hogy még többen kedvet kapnak a bekapcsolódáshoz, valamint az ágazatban érintettek tágabb köre is hasznos információkra talál!

www.biokutatas.hu

Legújabb magazin számunk!

Megnézem Szeretnék előfizetni a magazinra