A cikk a honlapuk tartalmi és képi megújulása előtt készült.


Cikkek

Magyar Konyha

2020. december 10.

Nyeremény játék szabályzat

A Nyereményjáték szervezője

Magyar Konyha Magazin Kiadó Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.

Cégjegyzék szám: 01-09-948568

Adószám: 23004737-2-41

a továbbiakban „Szervező”.

A Szervező nyereményelőfizetés-sorsolással záruló nyereményjátékot (továbbiakban „Nyereményjáték”) hirdet a szabályzatban (továbbiakban „Szabályzat”) található feltételek alapján.

A Nyereményjátékban részt vevő személyek

Azon személyek, akik a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező által közzétett nyereményjáték kiírásának megfelelnek, és hírlevél regisztrációval rendelkeznek. Kizárólag a 18. életévét betöltött, természetes személyek (továbbiakban „Résztvevők”) vehetnek részt a nyereménysorsoláson.

A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték időszaka 2021. február 25-től 2021. február 28. éjfélig tart.

A Nyereményjáték menete

A Nyereményjáték időtartamán belül mindazon Résztvevők, akik a Szervező által a Magyar Konyha Hírlevelében február 25-én közzétett nyereményjáték kiírásának megfelelnek és helyesen válaszolnak a hírlevélben feltett kérdésre.

Nyeremény

A Nyereményjáték zárultával a Szervező 3 db Gasztro könyvcsomagot sorsol ki.

Nyereménysorsolás

A nyereménysorsolás 2021. március 1-én történik. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A nyertes nevek sorsolása kézi húzással történik.

Nyertes

A Résztvevők közül a Nyereményjáték zárultával 3 nevet sorsol ki a Szervező, ők lesznek a Nyereményjáték nyertesei (továbbiakban "Nyertesek"). Amennyiben a Nyereményről szóló, elektronikus úton történő kiértesítés többszöri próbálkozás ellenére sem jár sikerrel, azon Nyertes neve helyett új nevet sorsol ki a Szervező a Nyereményjátékban részt vevő személyek közül.

A Nyeremények átvétele

A Szervező a Nyerteseket elektronikus úton köteles értesíteni 2021. március 1-én. A Nyertesek a Nyereményük érvényesítése érdekében kötelesek együttműködni a Szervezővel. A nyeremények átvétele személyesen Szervező székhelyén vehető át , előre egyeztetett időben és formában.

Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben történő érvényesítése meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények érvényesítésének lehetőségét a Nyereménysorsolás időpontja után tudja biztosítani.

A Nyeremény érvényesítésének elmaradásáért a Szervező nem vállal felelősséget, azonban annak rendben való lezajlásáért minden tőle telhetőt megtesz. A Szervező a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen irányú igényét jogszabályi keretek között a Nyereményt felajánló céggel szemben érvényesítheti. A Nyeremények készpénzre nem válthatók be.

Információnyújtás a Nyereményjátékról

Az érdeklődők a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjátékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információról a takacs.adrienn@magyarkonyhakiado.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

Adatvédelem

A Nyereményjátékban való részvétellel Résztvevő feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a Nyereményről való értesítés céljából elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján megkeressék. Egyéb adatvédelmi irányelveinket az alábbi linken megtalálja, http://magyarkonyhaonline.hu/adatvedelem-2


Vegyes rendelkezések

A Nyereményjáték résztvevői a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos szabályzatot.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

Budapest, 2021. február 24.

Magyar Konyha Magazin Kiadó Kft.

Szervező


Legújabb magazin számunk!

Megnézem Szeretnék előfizetni a magazinra