A cikk a honlapuk tartalmi és képi megújulása előtt készült.


Cikkek

Magyar Konyha

2022. december 8.

Nyeremény játék szabályzat

A Nyereményjáték szervezője

Magyar Konyha Magazin Kiadó Kft.

Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 44-46. félemelet 3.

Cégjegyzék szám: 01-09-948568

Adószám: 23004737-2-43

a továbbiakban „Szervező”.

A Szervező nyereményelőfizetés-sorsolással záruló nyereményjátékot (továbbiakban „Nyereményjáték”) hirdet a szabályzatban (továbbiakban „Szabályzat”) található feltételek alapján.

A Nyereményjátékban részt vevő személyek

Azon személyek, akik a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező által közzétett nyereményjáték kiírásának megfelelnek és Kizárólag a 18. életévét betöltött, természetes személyek (továbbiakban „Résztvevők”) vehetnek részt a nyereménysorsoláson.

A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték időszaka 2023. december 8-tól ,2022. december 11. éjfélig tart.A Nyereményjáték menete

A Nyereményjáték időtartamán belül mindazon Résztvevők, akik a Szervező által a Magyar Konyha magazin facebook oldalán meghirdetett játékban helyes válaszokat adnak és a kiválasztás folyamán benne vannak az 4 kiválasztottban, úgy nyertesnek számítanak.

Nyeremény

A Magyar Konyha 77 ünnepi étel kiskönyv, valamint egy Stühmer szaloncukor válogatás.

Nyereménysorsolás

A nyereménykiosztás: 2023. december 12-én történik, azon helyes megfejtések közül, amelyek a jatek@magyarkonyhakiado.hu elektronikus címre érkeznek be. A nyeremények átvétele postai úton történik.

Nyertes

A Résztvevők közül a Nyereményjáték zárultával 4 nevet választunk ki, a helyes választ adók közül legkésőbb 2023. december 12-ig.

A szervező elektronikus úton értesíti a nyerteseket. Amennyiben a Nyereményről szóló, elektronikus úton történő kiértesítés többszöri próbálkozás ellenére sem jár sikerrel, azon Nyertes neve helyett új nevet választ ki a Szervező a játékban részt vevő személyek közül.

A Nyeremények átvétele

A Szervező a Nyerteseket elektronikus úton köteles értesíteni 2023. december 13-ig. A Nyertesek a Nyeremény érvényesítése érdekében kötelesek együttműködni a Szervezővel. A nyeremények átvétele postai úton történik a nyertes címére, amelyet nyertes a Szervezőnek írásban megad.

Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertes bármelyike nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben történő érvényesítése meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények érvényesítésének lehetőségét a Nyereménysorsolás időpontja után tudja biztosítani.

A Nyeremény érvényesítésének elmaradásáért a Szervező nem vállal felelősséget, azonban annak rendben való lezajlásáért minden tőle telhetőt megtesz. A Szervező a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen irányú igényét jogszabályi keretek között a Nyereményt felajánló céggel szemben érvényesítheti. A Nyeremények készpénzre nem válthatók be.

Információnyújtás a Nyereményjátékról

Az érdeklődők a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjátékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információról a takacs.adrienn@magyarkonyhakiado.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

Adatvédelem

A Nyereményjátékban való részvétellel Résztvevő feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a Nyereményről való értesítés céljából elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján megkeressék. Egyéb adatvédelmi irányelveinket az alábbi linken megtalálja, http://magyarkonyhaonline.hu/adatvedelem-2

Vegyes rendelkezések

A Nyereményjáték résztvevői a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos szabályzatot.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

Budapest, 2023. december 8.

Magyar Konyha Magazin Kiadó Kft.

Szervező