A cikk a honlapuk tartalmi és képi megújulása előtt készült.


Cikkek

Magyar Konyha

2020. december 10.

Nyeremény játék szabályzat

A Nyereményjáték szervezője

Magyar Konyha Magazin Kiadó Kft.

Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 44-46. félemelet 3.

Cégjegyzék szám: 01-09-948568

Adószám: 23004737-2-43

a továbbiakban „Szervező”.

A Szervező nyereményelőfizetés-sorsolással záruló nyereményjátékot (továbbiakban „Nyereményjáték”) hirdet a szabályzatban (továbbiakban „Szabályzat”) található feltételek alapján.

A Nyereményjátékban részt vevő személyek

Azon személyek, akik a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező által közzétett nyereményjáték kiírásának megfelelnek és  Kizárólag a 18. életévét betöltött, természetes személyek (továbbiakban „Résztvevők”) vehetnek részt a nyereménysorsoláson.

A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték időszaka 2022. JÚLIUS 1-tól 2022. JÚLIUS  31. éjfélig tart.

A Nyereményjáték menete

A Nyereményjáték időtartamán belül mindazon Résztvevők, akik a Szervező által a Magyar Konyha magazinban meghirdetett előfizetési akció előfizetést vásárolnak 2022. július hónapban és az első 15 vásárló között szerepelnek, úgy nyertesnek számítanak.

Nyeremény

A Magyar Konyha magazin előfizetés mellé , egy -egy darab  RUSSEL HOBBS -Explore Mix & Go Cool mini turmix készülék.

Nyereménysorsolás

A nyereménykiosztás: 2021. augusztus 1-én történik. A nyeremények átvételének  helyszíne a Szervező székhelye. 

Nyertes

A Résztvevők közül a Nyereményjáték zárultával 15 nevet választunk ki , az első 15 előfizetőt, aki online vásárolt Magyar Konyha magazin előfizetést 2022. július 1-31. között.A szervező elektronikus úton értesíti  a nyerteseket. Amennyiben a Nyereményről szóló, elektronikus úton történő kiértesítés többszöri próbálkozás ellenére sem jár sikerrel, azon Nyertes neve helyett új nevet választ  ki a Szervező a játékban részt vevő személyek közül.

A Nyeremények átvétele

A Szervező a Nyerteseket elektronikus úton köteles értesíteni 2021. augusztus 2-án.A Nyertesek a Nyeremény érvényesítése érdekében kötelesek együttműködni a Szervezővel. A nyeremények átvétele személyesen történik a Szervező székhelyén történik. 

Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertes bármelyike nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben történő érvényesítése meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények érvényesítésének lehetőségét a Nyereménysorsolás időpontja után tudja biztosítani.

A Nyeremény érvényesítésének elmaradásáért a Szervező nem vállal felelősséget, azonban annak rendben való lezajlásáért minden tőle telhetőt megtesz. A Szervező a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen irányú igényét jogszabályi keretek között a Nyereményt felajánló céggel szemben érvényesítheti. A Nyeremények készpénzre nem válthatók be.

Információnyújtás a Nyereményjátékról

Az érdeklődők a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjátékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információról a takacs.adrienn@magyarkonyhakiado.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

Adatvédelem

A Nyereményjátékban való részvétellel Résztvevő feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a Nyereményről való értesítés céljából elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján megkeressék. Egyéb adatvédelmi irányelveinket az alábbi linken megtalálja, http://magyarkonyhaonline.hu/adatvedelem-2


Vegyes rendelkezések

A Nyereményjáték résztvevői a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos szabályzatot.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

Budapest, 2022. június 30.

Magyar Konyha Magazin Kiadó Kft.

Szervező