A cikk a honlapuk tartalmi és képi megújulása előtt készült.


Cikkek

Magyar Konyha

2017. február 7.

Részvételi feltételek

Nyereményjáték szervezője
Magyar Konyha Magazin Kiadó Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.
Cégjegyzék szám: 01-09-948568
Adószám: 23004737-2-41
a továbbiakban „Szervező”.

A Szervező nyereményutalvány-sorsolással záruló nyereményjátékot (továbbiakban „Nyereményjáték”) hirdet a szabályzatban (továbbiakban „Szabályzat”) található feltételek alapján.

A Nyereményjátékban részt vevő személyek
Azon személyek, akik a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező által közzétett nyereményjáték kiírásának megfelelnek, és aktív Facebook-accounttal rendelkeznek. Kizárólag a 18. életévét betöltött, természetes személyek (továbbiakban „Résztvevők”) vehetnek részt a nyereménysorsoláson.

A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték időszaka március 10-től március 13-ig tart.

A Nyereményjáték menete
A Nyereményjáték időtartamán belül mindazon Résztvevők, akik a Szervező által Vinkó József: Konyhamalac Facebook-oldalán 2017. március 10-én közzétett nyereményjáték kiírásának megfelelnek. 

Nyeremény
A Nyereményjáték zárultával a Szervező 3 db éves Magyar Konyha előfizetést sorsol kiA nyeremények értéke egyenként 4700 Ft.

Nyereménysorsolás
nyereménysorsolás 2017. március 14-én történik. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A nyertes nevek sorsolása kézi húzással történik.

Nyertes
A Résztvevők közül a Nyereményjáték zárultával 3 nevet sorsol ki a Szervező, ők lesznek a Nyereményjáték nyertesei (továbbiakban "Nyertesek"). Amennyiben a Nyereményről szóló, elektronikus úton történő kiértesítés többszöri próbálkozás ellenére sem jár sikerrel, azon Nyertes neve helyett új nevet sorsol ki a Szervező a Nyereményjátékban részt vevő személyek közül.

A Nyeremények átvétele
A Szervező a Nyerteseket elektronikus úton köteles értesíteni 2017. március 14-én. A Nyertesek a Nyereményük érvényesítése érdekében kötelesek együttműködni a Szervezővel.

Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben történő érvényesítése meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények érvényesítésének lehetőségét a Nyereménysorsolás időpontja után tudja biztosítani.

A Nyeremény érvényesítésének elmaradásáért a Szervező nem vállal felelősséget, azonban annak rendben való lezajlásáért minden tőle telhetőt megtesz. A Szervező a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen irányú igényét jogszabályi keretek között a Nyereményt felajánló céggel szemben érvényesítheti. A Nyeremények készpénzre nem válthatók be.

Információnyújtás a Nyereményjátékról
Az érdeklődők a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjátékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információról a marketing@magyarkonyhakiado.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

Adatvédelem
A Nyereményjátékban való részvétellel Résztvevő feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a Nyereményről való értesítés céljából elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján megkeressék. 

Vegyes rendelkezések
A Nyereményjáték résztvevői a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos szabályzatot.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.


Budapest, 2017. március 10.

Magyar Konyha Magazin Kiadó Kft.
Szervező