A cikk a honlapuk tartalmi és képi megújulása előtt készült.


Magyar ízek

M.O.

2015. január 13.

Gasztronómiai szempontból fontos döntés született kedden az Európai Parlamentben. Megszavazták, hogy a tagállamoknak jogukban áll tiltani a génmódosított organizmusok termesztését. Magyarország egyike azon országoknak, ahol nemet mondtak a GMO termékekre.

A magyar mezőgazdaság GMO mentességét törvény írja elő, de az Európai Parlament keddi döntéssével már egyszerűbb lesz a tiltásoknak érvényt szerezni.
A módosítás eredményeként egy tagállam kétféleképpen tilthatja vagy korlátozhatja a GMO-k köztermesztését. Az első lehetőség szerint az engedélyezés során a tagállam jelzése alapján a kérelmező módosíthatja kérelmét annak érdekében, hogy az uniós engedély területi hatálya ne terjedjen ki az adott tagállam területének egy részére vagy egészére. Azaz az eredeti kérelem hatályát módosítják, majd az ezt figyelembe vevő határozat-tervezetről hoznak döntést a tagállamok.

A második opció alkalmazása esetén a tagállam az engedélyezést követően szabadon dönthetne a tiltásról vagy korlátozásról azzal, hogy jelzi a Bizottság felé indokait. A tagállam mérlegelésétől függene, hogy figyelembe veszi-e a Bizottságtól esetlegesen kapott észrevételeket.

A tagállamok hivatkozhatnak a földhasználattal kapcsolatos nemzeti politikájukra, a GMO-k más termékekben való előfordulásának elkerülésére, illetve agrárpolitikai célokra, valamint társadalmi és gazdasági indokokra is. Ezáltal most már nem csak környezetvédelmi és egészségügyi indokokra való hivatkozással tudjuk megtiltani a GMO-k termesztését.A mostanáig fennálló rendszer alapján rendkívül nehéz volt a moratórium meghozatala és fenntartása, mert egyrészt igen költséges tudományos vizsgálatok szükségesek hozzá, melyhez a fajtatulajdonosok nem adnak a szabadalmukkal védett vetőmagokból. Másrészt pedig az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA), a GMO-król eddig mindig pozitívan állást foglaló tudományos tanácsadó testület véleménye alapján, a tilalom feloldására vonatkozó javaslatról a többi tagállam dönt. A Bizottság moratóriumot eltörlő javaslata ellen szinte lehetetlen megszerezni a minősített többséget, bár ez Magyarországnak az elmúlt időszakban kétszer is sikerült.

A mai napon elfogadott jogszabály módosítás alapján egyszerűbb lesz a GMO-k termesztésének tiltása.

A Greenpeace szervezet szerint viszont: "számos alapvető probléma van a jogszabállyal: lehetővé teszi az egyes biotechnológiai vállalatok számára, hogy közvetlenül tárgyaljanak a kormányokkal. Emellett kizárja a legerősebb jogi indokot a GM-növények betiltására: a bizonyított környezetvédelmi károkozást."

forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Greenpeace Magyarország